امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

تابلو عشق

تابلو عشق

من ازاین تابلو ها خیییلی خوشم میاد اگه شما هم دوست دارین میتونین به راحتی درستش کرده و رو دیوار خونتون نصبش کنین ، حالا مونده روز آشنایی با همسرتون رو و یا روز عروسیتون رو و یا ... مونده به سلیقه خودتون که اون روز رو با قلب نشون بدین ❤️