امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مراحل عسلی شدن تخم مرغ

مراحل عسلی شدن تخم مرغ

برای همه ما سواله که تخم مرغ کی عسلی میشه کی سفت میشه ؟ کی نپخته؟ ، برای اینکه بفهمین تخم مرغ تو چه مرحله ای هستن عکس بالا رو ببینین