امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

آموزش گام به گام نان به شکل سبد

آموزش گام به گام نان به شکل سبد

چه خوبه که سبد نان از نان درست شده باشه ، دوست دارین پیش فک و فامیل از هنرهاتون بگن پس چرا معطلین ، خمیرتونو حاضر کنین و مراحل تو تصویر رو به ترتیب برین جلو. آشپزی مامانم

    بارگزاری دیگر مطالب