امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل پالتوی کاربونی

مدل پالتوی کاربونی

اینم یه پالتوی کوتاه به رنگ کاربونی ، خییلی خوش رنگه مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب