امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل پالتوی بلند

مدل پالتوی بلند

مدل این پالتو کلا یجوریه به دلم ننشست ، شما خوشت اومد؟

    بارگزاری دیگر مطالب