امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل پالتوی شش جیب

مدل پالتوی شش جیب

وجود تعداد جیب های زیاد در پالتو خییلی به درد میخوره از این رو این مدل پالتو خییلی مد شده و طرفدار زیادی داره مگه نه؟