امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل پالتوی جلوباز

مدل پالتوی جلوباز

درسته مانتو و یا پالتوی بلند قد رو بلند نشون میدن منتهی باید دقت کرد که این حد رعایت بشه تا یه موقع بلندی بیش از حد باعث بد ریختی نشه درسته؟