امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل پالتوی جلوباز

مدل پالتوی جلوباز

درسته مانتو و یا پالتوی بلند قد رو بلند نشون میدن منتهی باید دقت کرد که این حد رعایت بشه تا یه موقع بلندی بیش از حد باعث بد ریختی نشه درسته؟

    بارگزاری دیگر مطالب