امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل پالتوی کوتاه طرحدار

مدل پالتوی کوتاه طرحدار

امروزه این مدل پالتوهای طرحدار خیلی مد شده مخصوصا در بین جوانان و خوبه که این مدل ها جایگزین مدلهای تکراری شده قبول دارین؟

    بارگزاری دیگر مطالب