امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم مراحل رشد جنین در دوران بارداری

12 4

فیلم مراحل رشد جنین در دوران بارداری