امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم قرار دادن دیافگرام ضد بارداری

5 0
فیلم قرار دادن دیافگرام ضد بارداری