امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم رشد جنین واقعی در رحم مادر

90 22
فیلمی از رشد جنین واقعی در رحم مادر