امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

چرت زدن نی نی وسط غذا

1 1

چرت زدن نی نی وسط غذا