امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

وزنه زدن بابایی با نی نی ها

1 0

وزنه زدن بابایی با نی نی ها