امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

نی نی که فقط آبجی می خواد

1 0

نی نی که فقط آبجی می خواد

حتما ببینید