امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

نی نی های دوقلو به کمک مامان میان

4 1

نی نی های دوقلو به کمک مامان میان