امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

قدم های اول نی نی و شوق مادر و پدر

2 0
قدم های اول نی نی و شوق مادر و پدر