امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

دیرین دیرین ارزان و مطمئن

2 0

این قسمت از دیرین دیرین ارزان و مطمئن