امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

حرکات یک خردسال 5 ماهه سالم

5 0

حرکات یک خردسال 5 ماهه سالم