امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

با این فیلم از نرمال بودن نوزادتان مطمئن شوید

1 0

با این فیلم از نرمال بودن نوزادتان مطمئن شوید