امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

از خواب پریدن نی نی با صدای خر و پف بابا

3 0

از خواب پریدن نی نی با صدای خر و پف بابا