امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

تصویری از پشت صحنه فیلم آبنبات چوبی

تصویری از پشت صحنه فیلم آبنبات چوبی

تصویری از پشت صحنه فیلم آبنبات چوبی...

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

حضور مردم در افتتاحیه فیلم آبنیات چوبی

حضور مردم در افتتاحیه فیلم آبنیات چوبی

حضور مردم در افتتاحیه فیلم آبنیات چوبی...

فرهاد اصلانی و مستانه مهاجر در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

فرهاد اصلانی و مستانه مهاجر در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

فرهاد اصلانی و مستانه مهاجر در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

محمدرضا هدایتی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

محمدرضا هدایتی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

محمدرضا هدایتی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

رضا عطاران و فرهاد اصلانی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران و فرهاد اصلانی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

رضا عطاران و فرهاد اصلانی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

مجید مظفری در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

مجید مظفری در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

مجید مظفری در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

علی اوجی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

علی اوجی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی

علی اوجی در اکران خصوصی فیلم آبنبات چوبی...

رضا عطاران،نیکی نصیریان و آزیتا ترکاشوند در اکران خصوصی آبنبات چوبی

رضا عطاران،نیکی نصیریان و آزیتا ترکاشوند در اکران خصوصی آبنبات چوبی

رضا عطاران,نیکی نصیریان و آزیتا ترکاشوند در اکران خصوصی آبنب...

رضا عطاران و جمعی از بازیگران آبنبات چوبی

رضا عطاران و جمعی از بازیگران آبنبات چوبی

رضا عطاران و جمعی از بازیگران فیلم آبنبات چوبی در اکران خصوص...