امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

نسرین مقانلو و تندیسی به شکل خودش

نسرین مقانلو و تندیسی به شکل خودش

خانم نسرین مقانلو یکی از بازیگران مطرح سینمای ایرانیه که اولین بار ایشون رو تو سریال مسافری از هند شناختم ، از بازی ایشون خیلی خوشم میاد امیدوارم همیشه موفق باشن .