امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

خنده شیرین چهارقلوها

خیلی شیرین دارن می خندن این چهار تا نی نی ، چه کیفی می کنه بابای نی نی ها . خدا قسمت همه بکنه البته یکی یک ی نه چهار تا باهم

    بارگزاری دیگر مطالب