امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

فیلم خروج نوزاد در زایمان طبیعی

تو این فیلم میبینید که نوزاد چطور از مجرای زایمان عبور میکنه و به دنیا میاد، خانومایی که دارن مامان میشن سعی کنین اولویتتون زایمان طبیعی باشه.