رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

دیرین دیرین ارزان و مطمئن

2 0

این قسمت از دیرین دیرین ارزان و مطمئن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید