امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331


تفاوت نوزاد دو ماهه سالم و نوزاد غیرطبیع...

جزئیات
توسط نی نی
تفاوت نوزاد دو ماهه سالم و نوزاد غیرطبیعی

آموزش راحترین راه حمام کردن نوزاد

جزئیات
توسط نی نی , نی نی
آموزش راحترین راه حمام کردن نوزاد

آموزش چهاردست و پا رفتن به نی نی

جزئیات
توسط نی نی
آموزش چهاردست و پا رفتن به نی نی

کارهایی که خردسال باید انجام دهد

جزئیات
توسط نی نی
کارهایی که خردسال باید انجام دهد

تمرین راه رفتن نی نی

جزئیات
توسط نی نی
تمرین راه رفتن نی نی

قدم های اول نی نی و شوق مادر و پدر

جزئیات
توسط نی نی
قدم های اول نی نی و شوق مادر و پدر

چک کردن سلامتی نوزاد 4 تا 6 ماه

جزئیات
توسط نی نی
چک کردن سلامتی نوزاد 4 تا 6 ماه

آموزش حمام کردن نوزاد بعد از تولد

جزئیات
توسط نی نی
آموزش حمام کردن نوزاد بعد از تولد