امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331


رسوم عجیب ازدواج در کشورهای مختلف

جزئیات
توسط خانواده
دنیا پر است از آدماهی مختلف با عقاید رسوم مختلف در این ویدئوی عروسی رسوم عجیب غر...

تفاوت های جالب زن و مرد

جزئیات
توسط خانواده
زنان و مردان نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از نظر روحی نیز باهم متفاوتند ، اما برخی...