رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

فیلم زایمان طبیعی و مکان صحیح بند ناف

52 5
فیلم زایمان طبیعی که در آن محل صحیح بند ناف را هنگام زایمان طبیعی مشاهده میکنید ، تا با قرار گرفتن در جای مناسب آسیبی به نوزاد نزند ، بند ناف حدودا به 50 سانتی متر می رسد که قطر آن 2 سانتی متر است ، چند دقیقه بعد از انجام زایمان بند ناف توسط پزشک بریده میشود و گیره ای به آن متصل می شود ، ناف نوزاد هفت الی ده روز بعد از خشک شدن می افتد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید