امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331


فیلم زایمان طبیعی و مکان صحیح بند ناف

62 8
فیلم زایمان طبیعی که در آن محل صحیح بند ناف را هنگام زایمان طبیعی مشاهده میکنید ، تا با قرار گرفتن در جای مناسب آسیبی به نوزاد نزند ، بند ناف حدودا به 50 سانتی متر می رسد که قطر آن 2 سانتی متر است ، چند دقیقه بعد از انجام زایمان بند ناف توسط پزشک بریده میشود و گیره ای به آن متصل می شود ، ناف نوزاد هفت الی ده روز بعد از خشک شدن می افتد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید