امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

مدل مانتوی راه راه

مدل مانتوی راه راه

این مانتوی زیبا به دلیل داشتن راه های عمودی ، سبب لاغر تر دیده شدن میشه ، کیا میخوان لاغرتر دیده شن؟

    بارگزاری دیگر مطالب