رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی طرحدار بلند

مدل مانتوی طرحدار بلند

این مانتو برای خانم هایی با قد بلند خییلی میاد ، طرحش خییلی خوشگله ولی مدلش ساده است ، اگه خیاطی بلد باشین به راحتی میتونین خودتون این مدل رو بدوزین خییلی لذت بخشه :)