امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی دو یقه ای

مدل مانتوی دو یقه ای

این مدل مانتو همانطور که میبینین دارای دو یقه هست که از روی هم خیییلی زیبا دیده میشه ، خوشتون اومد؟