رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی کوتاه بدون دکمه

مدل مانتوی کوتاه بدون دکمه

اگه خیاطی بلدین میتونین به راحتی این مدل مانتو رو خودتون بدوزین و قد مانتو رو بنابه سلیقه بلند و کوتاه کنین :)