رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی پنل دار

مدل مانتوی پنل دار

از این مدل مانتو ها امروزه خییلی استفاده میشه ، میتونین از پارچه فروشی ها از این مدل پارچه ها که دارای نل هستن تهیه کرده و بدوزین ، مدل و رنگ بندیش چطوره؟