رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی بدون دکمه

مدل مانتوی بدون دکمه

این مدل مانتو ها به دلیل بدون دکمه بودن خیییلی طرفدار دارن و استفاده ازشون خییلی راحته ، دیگه مشکل این که ایوای دکمه ام افتاد و گم شد و ... نداره قبول دارین؟