امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی مجلسی

مدل مانتوی مجلسی

همیشه رنگ سیاه یه رنگ شیک و اعیانی بوده و هست و لباس هایی که به زنگ مشکی هستن همیشه زیباتر دیده میشن و شیک قبول دارین؟