رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

در مدل این مانتو از پارچه چرمی هم استفاده شده، شما هم دوست دارین تو مانتو از ظار ه چرمی استفاده بشه؟