رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی جلو باز

مدل مانتوی جلو باز

این مانتو مدلش به طوریه که از وسط یه زیب داره که میتونین هم به صورت مانتو و هم به صورت کت ازش استفاده کنین ، دوستش دارین؟