رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل این مانتو خیلی شیکه د رابتدا یه مانتوی قرمز دوخته شده و سپس از روش یه دانتل به رنگ سفید دوخته شده که از سوراخ های دانتل رنک زیرین دیده میشه و زیبایی بی نپیری به مانتو بخشیده ، چند تا لایک؟