رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی اسپرت خوشگل

مدل مانتوی اسپرت خوشگل

خانم ها میتونین از این مدل مانتو برای زمانی که با آقای شوهر دارین میرین گردش و خرید استفاده کنین ، حتی میتونین تو لباس آقاتونم از رنگ های سفید قرمز استفاده کنین تا باهم مچ باشین ، خوب میشه نه؟