امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

مدل مانتوی روبان دوزی شده

مدل مانتوی روبان دوزی شده

روی این مانتو روبان دوزی شده و یا پارچه ای که ازش استفاده شده از قبل روبان دوزی شده بوده ، از روشم برای گلهای مانتو منجوق کار کردن خوشگل شده من که خوشم اومد شما رو نمیدونم ؟

    بارگزاری دیگر مطالب