امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

مدل مانتوی شیک ضربدری

مدل مانتوی شیک ضربدری

مدل این مانتو خییلی خاصه ، طراحیش به طوریه که به صورت ضربدری دیده میشه ، به طراحی این مانتو چند امتیاز میدین

    بارگزاری دیگر مطالب