امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

سلفی نی نی انداز

سلفی نی نی انداز

بذار یه عکش شلفی بگیلم بفرستم برا پسل همشایه ، دیگه نره با مهسا بازی تنه همش با من بازی تنه