رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

من نی نی کفشدوزکم

من نی نی کفشدوزکم

نگاش کن توروخدا چقد نازه این نی نی کوچولو، آدم دلش می خواد همش بوسش کنه ، خوش به حال مامان این نی نی ، کاش نی نی منم اینطوری بشه ، نی نی کی مثل این ملوسه؟