امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

من نی نی کفشدوزکم

من نی نی کفشدوزکم

نگاش کن توروخدا چقد نازه این نی نی کوچولو، آدم دلش می خواد همش بوسش کنه ، خوش به حال مامان این نی نی ، کاش نی نی منم اینطوری بشه ، نی نی کی مثل این ملوسه؟