رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

نی نی سیب به دست

نی نی سیب به دست

از مامان بزرگم شنیدم قدیما هلکی یکی لو دوشت داست یواشکی بهش شیب قلمز می داد ،منم این شیب قلمز رو از مامانم کش لفتم ببرم بدم به سعید پسل خاله شارا ، به مامانم نگینااا منو میتشه