امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

بابا این نی نی بیچاره به چه زبونی بگه شیر خشک دوست نداره ، نی نی دوست داره شیر مامانیشو بخوره قوی بشه بزرگ بشه چرا به زور بهش شیر خشک میدین آخه