رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

من یک نی نی هشتم و شیل خشک دوشت ندالم

بابا این نی نی بیچاره به چه زبونی بگه شیر خشک دوست نداره ، نی نی دوست داره شیر مامانیشو بخوره قوی بشه بزرگ بشه چرا به زور بهش شیر خشک میدین آخه