امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

دلت میاد منو دعوا تنی؟

دلت میاد منو دعوا تنی؟

کی دلش میاد این نی نی خوردنی رو دعوا کنه؟ ببین چقد بامزس، وووی ووی خدایا بخورمش