امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

می خوام بلم سلبازی

می خوام بلم سلبازی

مامانم دفته بلو سلبازی بلگرد بلات علوس بگیلم ، منم تو دوشت دالم با دختل همشایه بازی تونم بخاطل اون میلم که زود بلگلدم علوسم بشه...

    بارگزاری دیگر مطالب