رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی کوچولو اول لپ بوده بعد دست و پا دراورده، آدم میخاد لپشو گاز بگیره بکنه از جاش ولی بعد میگه نگاه داره دردش می گیره حیوونی، کیا نی نیشون اینطوریه؟