امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی اول لپ بوده

این نی نی کوچولو اول لپ بوده بعد دست و پا دراورده، آدم میخاد لپشو گاز بگیره بکنه از جاش ولی بعد میگه نگاه داره دردش می گیره حیوونی، کیا نی نیشون اینطوریه؟