امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

مدل مانتوی مشکی

مدل مانتوی مشکی

مشکی یه رنگیه که هییییچ وقت از مد نمیوفته ،ضمنا لباسیی که به رنگ مشکین خییلی هم اعیانی دیده میشن قبول دارین؟

    بارگزاری دیگر مطالب