امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 روز قبل
-
حدود 1 هفته قبل
حدود 2 هفته قبل
حدود 4 هفته قبل

بارداری

حدود 3 ماه قبل
حدود 7 ماه قبل